به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین در نشست شورای توسعه و برنامه ریزی استان قزوین بر حاکمیت انضباط در هزینه کرد بودجه تاکید کرد و گفت: این مهم باید در سال آینده مورد توجه جدی واقع شود.

زاهدی افزود: سال آینده تامین درآمدهای مالی با مشکلاتی همراه است بنابراین بایستی در هزینه دقت لازم به عمل آید.

وی اذعان کرد: امیدواریم نمایندگان مجلس مطالبات مورد نیاز استان را تا قبل از ورود لایحه به صحن علنی در کمیسیون تلفیق پیگیری کنند وگرنه امکان تغییرات در هنگام رای گیری بسیار پایین است.

زاهدی در خصوص بحث دولتی شدن شهرداری در رابطه با بودجه 98 گفت: همواره در همه ادوار دولت این موضوع وجود دارد که منابع شهرداری در برنامه بودجه، دولتی می شود.

وی ادامه داد: تقریبا بدیهی و منطقی است که منبع اعتبارات مالی حق دارد برای هزینه کردها تصمیم گیری کند.

استاندار قزوین ضمن حمایت از حذف یارانه برای سه دهک بالا در جامعه، اظهار داشت: با این اقدام مناسب به طور حتم در راستای هدفمندی یارانه ها حرکت خواهیم کرد.

این مسئول ارشد اجرایی استان در خصوص پروژه تالار شهر نیز گفت: برای تکمیل این طرح لازم است که پیگیری لازم همراه با تجدید نظر در مطالعه، طراحی و مدیریت اجرایی صورت پذیرد.

زاهدی خاطرنشان کرد: مسئله اشتغال زایی برای دولت از اهمیت بالایی برخوردار است و همچنین باید در موضوعاتی از قبیل آبزی پروری هماهنگی و اقدامات لازم در دستور کار قرار گیرد.