به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین در نشست با هنرمندان قزوین که به مناسبت هفته هنر انقلاب برگزار شد، گفت: خداوند در خلقت کائنات و هستی، بخشی از خلاقیت های خود را عرضه کرده و حتی یک ذره شن هم در طبیعت به یک معنا از ظرفیت خاصی برخوردار است.

وی اضافه کرد: هنر در واقع بالاترین سطح انسانیت است که هم بر پدیده ها اثر گذاشته و هم از آنها تاثیر می پذیرد.

زاهدی با بیان اینکه زبان هنر بهترین وسیله برای انتقال فرهنگ است، گفت: در فرهنگ اساطیری ایران نمونه های فراوانی با زبان هنرعرضه شده اند و در فرهنگ دینی نیز حادثه عاشورا تاثیر بسیار زیادی در همه ابعاد هنر داشته است.

وی با تاکید بر بده و بستان های هنر با پدیده های مختلف جامعه، گفت: بر همین اساس انقلاب اسلامی هم بر جریان فرهنگ و هنر تاثیر گذشته و هم تاثیر گرفته تا جایی که بزرگان زیادی چون شهید آوینی در همین راه به شهادت رسیدند.

زاهدی اظهار داشت: مهمترین خاصیت هنر این است که جامعه را تلطیف و رفتار انسان ها را تنظیم می کند.

وی با تاکید بر افزایش تولید در هنر، گفت: آنچنانکه انسان موجودی بی نهایت است هنر هم تمام شدنی نیست بنابراین نیاز به تولید در هنر امری دایمی است.

استاندار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت فضاهای فرهنگی استان، گفت: قزوین نسبت به بسیاری از استان های دیگر در زمینه فضاهای فرهنگی و هنری به ویژه تئاتر و سینما کمبودهای زیادی دارد که باید با برنامه ریزی درست برای رفع آنها اقدام کرد.

در پایان این نشست از کتاب رسم پروانگی به کوشش محمد شهادتی رونمایی شد.