به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ فاطمه خمسه رییس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین در جلسه با  متقاضی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان گفت: در استان قزوین سرمایه گذاری بسیار زیادی در زمینه تولید قارچ و کمپوست صورت گرفته است و در حال حاضر 35واحد تولید قارچ  و  9 واحد  تولید کمپوست  در این استان وجود دارد.

خمسه افزود: از این واحد ها سالانه 14 هزار و 602 تن قارچ و همچنین 342 هزار تن  کمپوست قارچ تولید می شود.

رییس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین ادامه داد: با توجه به شرایط استان در  تولید محصولات کشاورزی زمینه صادرات را باید فراهم کرد.

به گفته او  تکمیل زنجیره  تولید در محصولات کشاورزی  هزینه تولید را کاهش خواهد داد.

خمسه تصریح کرد: تمام  تلاش جهادکشاورزی این است که صنایع تبدیلی را در بخش کشاورزی گسترش داده تا در تولید و پس از آن دچار مشکل نشویم.

رییس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین در پایان گفت: با توجه به وضعیت منابع آبی استان؛ از سرمایه گذاران بخش کشاورزی در زمینه تکمیل زنجیره تولید حمایت می شود.