به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ عباس آقاعلیخانی مدیر جهادکشاورزی شهرستان قزوین در اولین جلسه ستاد سن غلات این شهرستان  با اعلام این مطلب گفت: امسال با توجه به بارش های اخیر، بحمداله وضعیت سبزینه در گندم زارهای دیم بسیار خوب است و گندم کاران باید بیشتر از سال گذشته برای مبارزه با آفت سن آمادگی داشته باشند.

وی اظهار داشت: کارشناسان شبکه پایش و مراقبت این شهرستان بطور مداوم و در فصول مختلف روند زندگی و زمستان گذرانی این آفت را رصد می کنند.

علیخانی اضافه کرد: کارشناسان شبکه پایش و مراقبت هر روز از مزارع تله در مسیر زمستان گذرانی این آفت بازدید و در صورت مشاهده این آفت به کشاورزان اطلاع رسانی خواهد شد.

این مقام مسئول از کشاورزان خواست پس از اعلام کارشناسان سریعاً نسبت به مبارزه با این آفت در مزارع کشاورزی خود اقدام کنند.

وی بر لزوم اهمیت آمادگی گندم کاران برای مبارزه با آفت سن غلات تاکید کرد.