به گزارش برنا از قزوین،در بخش انفرادی سمانه نودوزی در  200 متر سینه و ۱۰۰ متر پشت ، دو نشان نقره کسب کرد، فاطمه زارع در  100 متر سینه سوم شد،زهرا یار محمدی در مواد 200 و 100 متر قورباغه یک نقره و یک عنوان چهارمی از آن خود کرد در رشته های تیمی این مسابقات هم تیم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  در مواد ۵۰*۴ مختلط و آزاد عناوین دوم و سوم را کسب کرد.

فریبا نجفی و ستاره اکبری هدایت تیم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) را بر عهده داشتند.

مسابقات شنا دانشجویان دختر دانشگاه های منطقه چهار کشور،با حضور شش تیم در قم برگزار شد.

نفرات برتر، تابستان 1399 در رقابت های کشوری به مصاف حریفان می روند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: