به گزارش برنا از قزوین، رقیه نانگیر معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استانداری قزوین گفت: براساس بخشنامه معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان اداری واستخدامی کشور موضوع شیفت بندی ،انجام خدمات دورکاری، نوبت کاری کارکنان دستگاه های اجرایی استان تا ۲۰ فروردین۹۹ تمدیدشد.
 
نانگیر افزود: در راستای سیاست های رئیس محترم جمهور مبنی بر الزام اسکان مدیران دستگاه های اجرایی استان درمحل خدمت خود و تأکیدبه مدیران جهت اقامت باخانواده درمحل خدمت، آن دسته ازمدیران که امکان سکونت ندارند،حداکثرتاپایان اردیبهشت۹۹ نسبت به تعیین وتکلیف اسکان خود و خانواده اقدام نمایند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: