همزمان با دومین شب قدر ماه مبارک رمضان، پزشکان و پرستاران و همچنین بیماران، در بیمارستان احیا گرفته و قرآن به سر گرفتند، بیمارستان فرقانی قم یکی از بیمارستان های خدمات دهی به بیماران کرونایی بود که بعد از بهود نسبی شرایط، امروز به دیگر بیماران نیز خدمات دهی می کند.

لینک کوتاه خبر