دو مرکز غیر مجاز و مداخله گر در امور درمان پوست ومو و یک مرکز مداخله گر در امور دندانپزشکی توسط کارشناسان نظارت بر درمان پلمب شد. این مراکز با اقدامات مداخله گرانه در راستای ضربه زدن به سلامت شهروندان تلاش می کردند.

لینک کوتاه خبر