به گزارش خبرگزاری برنا از قم، پیام جوادیان با اشاره به فیلم منتشر شده در فضای مجازی در خصوص قطع تعدادی درخت در خیابان انقلاب (چهار مردان)، اظهار کرد: با تشکر از دغدغه همشهریان و شهروندان عزیز در خصوص حفظ درختان و فضای سبز که باعث خرسندی مدیریت شهری، با عنایت به تشکیل کمیته فنی ساماندهی، بهسازی و ایمن سازی رفیوژهای سبز معابر با وظیفه بررسی کامل رفیوژ ها و باغچه های حاشیه خیابان های اصلی و فرعی در جهت ساماندهی، بهسازی، کاشت، واکاری و همچنین ایمن سازی و رفع خطر درختان آلوده، خطر آفرین و نا ایمن، این کمیته طی دو هفته گذشته از عرصه مذکور بازدید و تعدادی از درختان آلوده، خطر آفرین و نا ایمن را شناسایی کرد.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم ادامه داد: پس از شناسایی این درختان طی مکاتبه شهرداری منطقه هفت با سازمان پارک ها و فضای سبز و بازدید کارشناسان این سازمان نهایتا موضوع در کمیسیون ماده هفت قانون حفظ و گسترش فضای سبز(کمیسیون مذکور طبق قانون حفظ و گسترش فضای سبز ضمن بررسی های کارشناسی نسبت به  صدور یا عدم صدور مجور قطع و جابجایی درختان در سطح شهر اقدام می‌کند) مطرح و مجوز قطع درختان آلوده، خطر آفرین و ناایمن که تمامی آنها وضعیت ظاهری نامناسبی نیز داشته و اکثراً در حال خشک شدن بودند صادر شد.

جوادیان با اذعان به اینکه درختان مذکور رفع خطر شده و همچنین در راستای طرح عمرانی و ساماندهی خیابان انقلاب( چهارمردان) نسبت به جایگزینی با درختان چند ساله و زیبا اقدام خواهد شد، افزود: نمونه بارز و مشابه این کار خیابان ارم بوده که درختان و فضای سبز زیبای آن زبان زد خاص و عام است.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: