همزمان با دهه کرامت از دختران نمونه در قم تجلیل شد.

لینک کوتاه خبر