به گزارش خبرگزاری برنا از قم، محمود نوربخش اظهار داشت: این در حالی است که نرخ تورم کل کشور در تیرماه سال جاری ۲۶.۴ درصد بوده است و قم نیز ازنظر این شاخص شانزدهمین استان کشور به شمار می‌آید.

وی افزود: نرخ تورم نقطه‌ای کل قم نیز در تیرماه ۲۶.۹ درصد برآورد شده است که نسبت به خردادماه ۴.۴ درصد افزایش داشته است.

وی نرخ تورم نقطه‌ای کشور در تیرماه را ۲۶.۱ درصد دانست و گفت: نرخ تورم ماهانه کل مناطق شهری و روستایی استان نیز در تیرماه ۵.۴ درصد بوده، که در قیاس با ماه قبل آن ۴.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

نوربخش یادآور شد: نرخ تورم ماهانه کشور در تیرماه ۶.۴ درصد بوده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: