به گزارش خبرگزاری برنا از قم، دکتر محمدرضا قدیر گفت: تکلیف ما حفظ و ارتقا سلامت مردم است و در این راستا با تمام توان تلاش کرده و لحظه ای نیز کوتاه نخواهیم آمد.

وی افزود: در مسیر حفظ سلامت مردم در بحران کووید ۱۹ هیچ مماشات و سهل انگاری قابل قبول نیست.

دکتر قدیر گفت: ما در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی قم برای حفظ سلامت یکایک مردم شریف استان از هیچ اقدامی دریغ نکرده و در مقابل همه فشارها و ناملایمات ایستادگی می کنیم، همانطور که بارها در مقابل تجمعات، سفرها، بازگشایی ها و زیر پا گذاشتن پروتکل های بهداشتی اعتراض کرده و حتی مورد تهدید قرار گرفتیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: تکلیف ما حفظ و ارتقا سلامت مردم است و این متاع ارزشمند در این بحران کرونا با هیچ چیز از جمله مصلحت اندیشی، فشارهای سیاسی و دستورات غیرکارشناسی قابل معاوضه نیست.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: