به گزارش خبرگزاری برنا از قم، این جلسه با حضور دستگاه های عضو و سمن های فعال تشکیل و پیرامون پیشگیری از آسیب های فضای مجازی با محوریت آموزش و افزایش سواد رسانه ای جوانان به ویژه خانواده ها به بحث و بررسی پرداختند.

اولیّن جلسه کمیته تخصصی آسیب های اجتماعی ذیل ستاد ساماندهی امور جوانان استان یکی از جلسات مهم حوزه جوانان است که امروز تشکیل جلسه داد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: