بیمارستان امیرالمومنین(ع) قم از طریق ویدئوکنفرانس با حضور رئیس جمهور افتتاح شد.

لینک کوتاه خبر