به گزارش خبرگزاری برنا از قم، محمد عیدی با اشاره به اینکه هیچ شهری در ایران و جهان بدون منظومه ارتباطی امکان توسعه ندارد، اظهار کرد:  برای توسعه پایدار نیازمند تعامل و وحدت اجرایی هستیم.

وی با اشاره به ظرفیت های اقتصادی گردشگری، بیان کرد: از این امر گریزی نیست و گردشگری زمینه را برای سرمایه گذاری ایجاد می کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی کلان شهرهای کشور بر ضرورت تعامل هرچه بیشتر شهرهای زیارتی برای بهره بردن از تجربه های یکدیگر در امرگردشگری زیارتی تاکید کرد و گفت: باید تعامل جدی نه تنها میان این سه شهر بلکه در کشور و در جهان صورت بگیرد تا شاهد رونق این نوع گردشگری باشیم.

وی با اشاره به میزبانی قم از 134 ملیت گوناگون بیان کرد: این مسئله نشاندهنده ظرفیت بالای گردشگری در قم است که این پتانسیل در شهرهای مشهد و شیراز نیز وجود دارد که باید در این زمینه به صورت جدی و با برنامه ریزی مناسب اندیشید.

عیدی اضافه کرد: نباید به شهرهای زیارتی به عنوان یک شهر با افراد بومی نگاه کرد بلکه باید به این مسئله توجه کرد که شهرهای زیارتی؛ شهرهای جهانی هستند.  

وی با بیان اینکه ما کشوری هستیم که ظرفیت های بومی گسترده ای دارد، تصریح کرد: جهانی که در آن زندگی می کنیم بستر حکمت در آن شکل گرفته است و در شهرهای مشهد شیراز و قم به یمن وجود امامزادگان نوعی تفکر شگل گرفته که ناشی از معرفت و حکمت است و ما برای برون رفت از مشکلات امروز می توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم.

معاون شهردار اصفهان ادامه داد: امضای تفاهم نامه شهرداری های شهرهای زیارتی در حوزه گردشگری را موجب تقویت ستون فقرات گردشگری می شود و کانون های فرهنگی دیگری را در کشور در حول این ستوان فقرات گرد می آورد.

وی با تاکید براینکه شهرهای قم مشهد و شیراز باید جهان شهر شوند، گفت: هر سه شهر ظرفیت های خوبی دارند و اگر هم افزایی کنند می توانند قدرتمند عمل کنند.

عیدی اضافه کرد: ایام شیوع ویروس کرونا فارغ از تهدیدی که برای همه جهان دارد می تواند فرصت خوبی را ایجاد کرد که نسبت به ظرفیت های بیرونی نیز تامل داشته باشیم تا اقدامات خود را موثرتر کنیم.

 رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی کلان شهرهای کشور اضافه کرد:ما نمی دانیم کرونا تا چه زمانی با ما همزیستی خواهد داشت به همین دلیل باید راهی پیدا کنیم که دستورالعمل های گردشگری را در خلال بیماری کرونا داشته باشیم. همچنین با تیزبینی و آینده نگری به زمان پسا کرونا توجه جدی داشته باشیم.

وی اضافه کرد: متاسفانه شاهد هستیم با رکود گردشگری کسانی که از این راه کسب معاش می کردند مجبور به تغییر شغل خود شدند که در این راستا می شود به 900 نفر از کسانی که در اصفهان صنایع دستی کار می کردند اشاره داشت که این افراد به دلیل از رونق افتادن گردشگری کار خود را رها کرده و در مراکزی مانند اسنپ فعال شدند .

عیدی خاطرنشان کرد: اگر در این زمینه به صورت جدی برنامه ریزی صورت نگیرد در روزگار پساکرونا شاهد نابودی و از بین رفتن صنعت گردشگری و صنایع دستی خواهیم بود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: