به گزارش خبرگزاری برنا از قم، انتخابات خانه مطبوعات استان قم، روز چهارشنبه با حضور اعضای خانه مطبوعات به صورت آنلاین برگزار شد و در صورتی که بر خلاف انتخابات های قبلی، هیچ تمدید مهلت نیز انجام نشد، اما انتخابات به حد نصاب رسید و بدون هیچ مشکل قانونی اجرایی شد.

حال پس از چهار روز که از انتخابات می گذرد، هنوز نتایج آرا مشخص نشده و به دلایل نامعلومی، دلیل این کار مشخص نیست.

پیگیری خبرنگار ما از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی حاکی از آن است که می گویند، به زودی اعلام می کنیم، اما دلیل این تاخیر چیست؟

اگر چه برخی با فضاسازی های رسانه ای بدون دلیل و بی منطق، در راستای خدشه دار کردن، انتخابات تلاش های گسترده ای را از شب انتخابات انجام داده و همچنان نیز بر بی قانونی خود تاکید می کنند، اما انتظار است که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بنا بر احترام به آرای اخذ شده، هر چه سریعتر نسبت به اعلام نتایج اقدام تا اعضای خانه مطبوعات جدید، فعالیت خود را آغاز کنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: