به گزارش خبرگزاری برنا از قم، اجرای خط کشی مسیر گذر عابر پیاده بصورت دوجزیی در ۵ محل بلوارشهید نواب با هدف افزایش ایمنی تردد شهری عابرین پیاده و روان سازی ترافیک، انجام شد.

سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم در خصوص اجرای این طرح گفت: خطوط ترافیکی طولی بلوار شهید نواب نیز در سال جاری انجام شده بود که پس از اخذ آلبوم و تعیین مسیر گذر عابر پیاده، نسبت به اجرای خطوط آن اقدام شد.

قاسم طالبی افزود: بلوار شهید نواب به عنوان یکی از شریانهای ورودی و خروجی شهر قم دارای بار ترافیکی بوده و وجود بافت مسکونی و تجاری در دوطرف بلوار، لزوم اجرای طرحهای ایمن سازی شهری برای افزایش تردد عابرین پیاده و تعیین محل‌های مشخص برای این امر ضروری بود.

وی گفت: در بلوار شهید نواب، نصب پل عابر پیاده و اجرای نرده‌گذاری زیر پل با هدف هدایت شهروندان به استفاده از پل عابر پیاده و مسیرهای مخصوص تردد عابرین پیاده نیز قبلا انجام شده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: