دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با حضور در قم، از بخش های مختلف بیمارستان کرونایی استان بازدید کرد.

لینک کوتاه خبر