به گزارش خبرگزاری برنا از قم، فریدون میرزالو در بازدید از دیرگچین با اشاره به وضعیت بیمه هنرمندان اظهار داشت: از این تعداد هنرمند باید پالایش شوند چراکه شامل بیمه صنایع دستی نمی شوند و باید هنرمندان دیگری جایگزین این افراد شوند.

وی افزود: همچنین35 هزار نفر هنرمند صنایع دستی در نوبت برای بیمه هستند.

مدیرکل حمایت از تولید معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، با اشاره به وضعیت صنایع دستی استان قم گفت: این استان چند صنایع دستی  شاخص از جمله خرمهره، انگشتر سازی، سفال و سایر هنرها دارد که باید تقویت شود ما نیز در سطح ملی از نظر دریافت تسهیلات کمک های لازم را ارایه خواهیم کرد.

وی افزود: باید با تقویت هنرمندان آنها را برای حضور در نمایشگاه ها تقویت کنیم در صورتی که هنرمندان آمادگی داشته باشند از حضور آنها در نمایشگاه ها استفاده خواهیم کرد.