به گزارش خبرگزاری برنا از قم، محمدرضا بهرامی ضمن با اشاره به برگزاری دوره  بازآموزی تخصصی اسکان اضطراری در معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان قم به اظهار کرد:  هدف از برگزاری دوره های بازآموزی از جمله اسکان اضطراری ایجاد آمادگی و ارتقاء توان عملیاتی امدادگران و نجاتگران و پاسخگویی بهتر در حوادث و سوانح می باشد .

وی ادامه داد: رویکرد اجرای این دوره بر مبنای کار عملیاتی بوده و امدادگران شرکت کننده در این دوره ضمن طراحی اردوگاه، اقدام به برپایی یک اردوگاه اسکان اضطراری کردند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان قم خاطرنشان کرد: به شرکت کنندگان در این دوره گواهینامه آموزشی اعطاء خواهد شد.