به گزارش خبرگزاری برنا از قم، سید مجتبی موسوی در حاشیه دیدار هفتگی با مردم، بیمه شدگان غیراجباری تامین اجتماعی قم در 6 ماهه نخست امسال را 108 هزار و 142 نفر اعلام کرد و افزود: 52 هزار و 453 نفر از این تعداد مشمول کمک دولت هستند که 48 درصد بیمه‌شدگان غیراجباری را شامل می‌شود.

وی افزود: هیئت وزیران در آئین نامه اجرائی تبصره 5 قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه‌ها به میزان پنج نفر کارگر مصوب اردیبشهت سال 1362 خود، معافیت برخی فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و فنی را از پرداخت سهم بیمه کارفرما ابلاغ کرده است.

مدیرکل تامین اجتماعی قم تصریح کرد: کارفرمایان مشمول این قانون که حداکثر پنج نفر کارگر دارند از پرداخت کل حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و پرداخت این رقم به عهده دولت است.

وی خاطرنشان کرد: کارگاه‌هایی مشمول این قانون هستند که مشمول قانون تامین اجتماعی بوده و فعالیت آنها جنبه تولیدی، صنعتی و فنی داشته باشد.

موسوی تاکید کرد: 38 عنوان فعالیت تولیدی، صنعتی و فنی مشمول قانون معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر بوده و حق بیمه این گروه از کارگران توسط دولت پرداخت می‌شود.