به گزارش خبرگزاری برنا از قم، محمد احمدی مدیر امور عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم با اعلام این خبر گفت: از مجموع 800 دستگاه آمبولانسی که وزارت بهداشت از شرکت سی میزن آلمان خریداری نموده قرار است 16 دستگاه آن در سال 1395 تحویل دانشگاه علوم پزشکی قم شود.

محمد احمدی همچنین با بیان اینکه طبق قرارداد وزارت بهداشت با شرکت ایران خودرو دیزل 900 دستگاه آمبولانس نیز از این شرکت خریداری می شود افزود: از این تعداد آمبولانس هم حدود 20 دستگاه در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قم قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: بنابر اعلام وزارت بهداشت تا پایان سال 95 تعداد 2 هزارو 867 دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس کشور افزوده می شود که سهم قم از این میزان حدود 45 دستگاه خواهد بود.

مدیر امور عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم در ادامه با اشاره به اینکه در سال های اخیر تعداد دوازده آمبولانس به مجموعه ناوگان خودرویی مراکز این دانشگاه تحویل شده است گفت: از مجموع سیصد دستگاه آمبولانس هایلوکس که وزارت بهداشت از شرکت رنوس خریداری کرد، چهار دستگاه به این دانشگاه اختصاص یافت.

احمدی افزود: هفت دستگاه آمبولانس هایس و یک دستگاه آمبولانس اهدایی شرکت بیمه مرکزی هم در این مدت به ناوگان آمبولانس های پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی قم افزوده شده است.

وی ادامه داد: از مجموع دوازده آمبولانس مذکور پنج دستگاه در سال 92 و 93 و هفت دستگاه آن نیز در سال 94 تحویل دانشگاه علوم پزشکی قم شد که در اورژانس 115 مورد استفاده قرار می گیرد.

مدیر امور عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم تصریح کرد: با اضافه شدن آمبولانس های جدید به اورژانس 115 استان ناوگان حمل و نقل این مرکز نوسازی و ظرفیت ارائه خدمات درمانی مناسب و سریع به حادثه دیدگان و مصدومان در حوادث مختلف افزایش می یابد.