به گزارش خبرگزاری برنا از قم، سید رحمان دانیالی با اشاره به اقدامات این اداره کل در جهت مقابله با واحدهای آلاینده غیرمجاز در سخنانی اظهار داشت: بر اساس گزارش های مردمی و بازدید کارشناسان، بیش از 20 حلقه چاه ذغال در زمینی به وسعت 10 هکتار در منطقه ای غیرقابل دسترسی در جاده کاشان شناسایی شدند.

وی در ادامه افزود: این چاه های غیرمجاز که مخفیانه به تهیه و تولید ذغال مشغول بوده و آلودگی های شدید زیست محیطی ایجاد کرده بودند، پس از شناسایی و اخطار به صاحبان چاه ها جهت جمع آوری وسایل و تجهیزات خود، با اخذ دستور مقام قضایی و با حضور نیروی انتظامی، تخریب شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم در پایان تصریح کرد: مدیریت عالی استان برای مقابله با واحدهای آلاینده غیرمجاز به ویژه کوره های ذوب سرب و چاه های ذغال بسیار جدی است و قطعا بدون اهمال و اغماض با این واحدها مقابله خواهد کرد و ضروری است صاحبان این مشاغل جهت جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان، هرچه سریعتر نسبت به جمع آوری واحدهای خود اقدام نمایند.