به گزارش خبرگزاری برنا از قم، مصطفی برزگر گنجی با اشاره به برنامه شهرداری برای اجرای طرح جمع آوری و ساماندهی وانت بارها از سطح شهر با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، گفت: تدابیر ویژه ای برای اجرای این شهر و تامین نظم و انضباط شهری توسط مجموعه شهرداری و نیروهای انتظامی اندیشیده شده است.

وی تامین امکانات و فضاهای مشخص برای حضور وانت بارها و اطلاع رسانی به آنها را مورد توجه قرار داد و افزود: خوشبختانه در مدتی که برنامه های اجرای طرح آغاز شده، اطلاع رسانی به وانت بارها و ثبت نام از آنها انجام شده و مکان‌های استقرار آنها نیز آماده شده است.

دادستان عمومی و انقلاب استان قم خاطرنشان کرد: باید شرایطی فراهم شود که پس از جمع آوری این وانت بارها از سطح معابر و استقرار آنها در مکان های تعیین شده، گشت های شهری به طور مستمر در شهر حضور داشته باشند تا دوباره شاهد سد معبر وانت بارها در معابر نباشیم.

وی به تعیین ۵ مکان برای استقرار وانت بارها، اشاره کرد و افزود: خودروهایی که توقیف می شوند باید متعهد شوند که جز در فضاهای تعیین شده مستقر نشوند.

 گنجی برخورد با افرادی که اقدام به سد معبر در شهر کنند را مورد توجه قرار داد و گفت: پس از آغاز طرح خودروهای متخلف به سرعت به پارکینگ منتقل می شوند و تنها با تعهد امکان خروج خودرو وجود خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: اهمیت دارد که فقط افراد اهل قم در مکان های تعیین شده مستقر شوند و ساکنان شهرهای دیگر به شهر خودشان هدایت شوند.

دادستان عمومی و انقلاب استان قم خواستار تعامل ویژه نیروی انتظامی و شهرداری برای اجرای صحیح طرح در سطح شهر را خواستار شد.