به گزارش خبرگزاری برنا از قم و به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان قم، احمد ذاکری رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان قم در این جلسه اظهار داشتند: همه ارگانها و دستگاههای دولتی باید رسالت اصلی خود یعنی فرهنگ سازی در مورد رعایت بهداشت فردی و جامعه را در دستور کار خود قرار دهند. وی در این خصوص استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش را مورد تاکید قرار دادند.

احمد ذاکری افزود: باید از تبلیغ کالاهای آسیب رسان به جامعه جلوگیری شود و همواره تلاش نمود استفاده از غذاهای آماده و غیر ارگانیک که به سلامت افراد ضرر می رساند کمتر مورد استفاده قرار گیرد.

در ادامه این جلسه مقرر گردید انتخابات اتحادیه های صنفی بصورت الکترونیک برگزار گردد و اتاق اصناف موظف گردید ظرف مدت دوماه تجهیزات و زیرساختهای لازم را فراهم آورد.

همچنین مقرر گردید کارگروه بهداشت واحدهای صنفی با محوریت مرکز بهداشت، ادارات ذی ربط و انجمن حمایت از مصرف کنندگان تشکیل گردد و ادغام اتحادیه ها و چابکسازی آنها در دستور کار کمیته های تخصصی قرار گیرد.

در پایان این جلسه پیشنهادات رسیده به کمیسیون مورد نقد و بررسی قرار گرفت و اعضاء نظرات خود را ارائه نمودند.