به گزارش خبرگزاری برنا از قم، برای عملیاتی کردن این امر ارزشمند در سطح استان طرح ها و برنامه های مختلفی در نظر گرفته شده است.

این گزارش حاکی است، از ابتدای ماه مبارک رمضان طبق سنوات قبل شاهد اطعام و افطاری خانواده های تحت پوشش توسط خیرین و نیکوکاران هستیم.

این گزارش می افزاید: تعدادی از خانواده های تحت پوشش توسط دو خیر اطعام شدند که ارزش ریالی این افطاری 15 میلیون ریال بود.