به گزارش خبرگزاری برنا از قم، درادامه طرح نظارتی تیم کارشناسی مرکز بهداشت استان قم، ناظران و کارشناسان این مرکز موفق شدند مقادیر زیادی خوراکی های تاریخ گذشته را از سطح مراکز فروش شهر جمع آوری کنند.

همچنین این کارشناسان موفق شدند 100 کیلوگرم ذرت (بلال) کپک زده و فاسد را کشف و اقدام به معدوم سازی آن کنند.

بازدید از ایستگاه های صلواتی در شب لیالی قدر و همچنین بررسی وضعیت بهداشتی توزیع نذورات از دیگر اقدامات و برنامه های تیم کارشناسی بهداشت محیط مرکز بهداشت قم بود.

از دیگر اقدامات این تیم کارشناسی، توقیف مقادیری دوغ بطری شده تاریخ تولید و انقضا مخدوش شده بود که از فروش آنها جلوگیری به عمل آمد. 

کلر زنی 6 هزار لیتر آب شرب، بازدید از آشپزخانه مسجد مقدس جمکران، بازرسی و بررسی وضعیت بهداشتی سطح شهر ازدیگر اقدامات تیم هفت نفره کارشناسی بهداشت محیط مرکز بهداشت قم بوده است.