به گزارش خبرگزاری برنا از قم، مهدی حیدری در جلسه «هم اندیشی جهت جذب مشارکت بخش خصوصی در احداث طرح های حوزه حمل و نقل در استان قم» تصریح کرد: طرح های بسیار مناسبی برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در حوزه حمل و نقل کشور ارایه شده است.

وی با اشاره به روش های «بدهی پایه» و «سرمایه پایه» در سرمایه گذاری ها در این طرح ها افزود: با توجه به محدودیت در تامین منابع مالی طرح ها در این حوزه، از ظرفیت های قانونی به خوبی برای جذب سرمایه گذاران استفاده کرده ایم. 

مدیرکل دفتر مشارکت ها و جذب سرمایه گذاری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به برخی آزادراه هایی که در قالب طرح های مشارکتی به بهره برداری رسیده است، اظهار داشت: فاز یک بندر شهید بهشتی چابهار و همچنین فازهای یک، دو و سه بندر شهید رجایی، طرح هایی است که برای احداث و تکمیل به سرمایه گذاران بخش خصوصی واگذار می شود. 

وی بر ضرورت توسعه آزادراه ها در کشور به دلیل برخورداری از استانداردهای ایمنی، اهمیت در بخش حمل و نقل و ترانزیت و کاهش سوانح تاکید کرد و گفت: ارتقای شبکه آزادراهی در کشورمان به دلیل وسعت و موقعیت راهبردی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

حیدری در پایان با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان قم و قرارگرفتن در چهار راه مواصلاتی کشور، برخی طرح های مهم در حوزه راه سازی در استان را مورد توجه قرار داد و گفت: طرح ارتقای محور قم ـ آوه به دلیل حجم اندک طرح و کوتاه کردن مسیر از طرح هایی است که باید در اولویت جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی قرار بگیرد. 

استان قم در شاهراه مواصلاتی 17 استان کشور قرار گرفته و دارای هشت راه مواصلاتی اصلی و چهار راه فرعی است که از جمله آن ها می توان به آزاد راه قم – تهران به طول 130 کیلومتر، جاده قدیم قم - تهران، بزرگراه قم - ساوه به طول 87 کیلومتر، جاده قدیم قم - کاشان، آزاد راه قم - کاشان به طول 104 کیلومتر، آزادراه قم - گرمسار به طول 173 کیلومتر و بزرگراه قم - سلفچگان - اراک به طول 136 کیلومتر اشاره کرد.