به گزارش خبرگزاری برنا از قم، حسین شعبان‌زاده با اشاره به طرح توسعه پارکینگ‌ها اظهار کرد: تعدادی از پارکینگ‌ها وجود دارد که به صورت ثابت کار در آنها انجام می‌شود ولی در بحث عمرانی مقداری مشکل در زمینه هزینه‌ها و بودجه وجود دارد که سبب توقف اجرا شده و اواسط سال به طور مجدد توسعه آنها آغاز می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: ادامه پارکینگ‌های حاشیه‌ای و پارکومتر در دست بررسی است که شورای ترافیک استان این موضوع را مصوب کرده است تا در بحث افزایش پارکینگ‌ها در سطح شهر آورده شود و در پارکینگ‌های حاشیه‌ای بخشی از کمبود پارکینگ‌ها را پوشش دهیم.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم با بیان اینکه 9 پارکینگ در سطح شهر وجود دارد، گفت: پارکینگ‌‌های ضلع شرقی، مکانیزه معلم،‌ تقاطع انقلاب، پارکینگ زائر، مسیرهای منتهی به پارکینگ بلوار زائر و پارکینگ‌های حاشیه‌ای بلوار زائر از جمله این موارد است.

وی تصریح کرد: سه پارکینگ در حال ارائه طرح هستند که پارکینگ شهید کاظمی واقع در خیابان صفائیه دارای 3 هزار ظرفیت پارک، پارکینگ هتل استقلال با ظرفیت 150 تا 400 خودرو و پارکینگ مقابل شهرداری در طرح توسعه قرار دارند.

شعبان‌زاده یادآور شد: 70 درصد تملک پارکینگ استقلال واقع در عمار یاسر انجام شده و 30 درصد دیگر نیاز به تملک دارد.