به گزارش خبرگزاری برنا از قم، داوود علیمحمدی در نشست مجمع کارگران این سازمان با اشاره به مشکلات سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: ما هم اکنون در یک شرایط خاصی در سازمان اجتماعی قرار داریم و از لحاظ تناسب هزینه‌ها با منابع درآمدی در این سازمان در شرایط مناسبی قرار نداریم و امیدوار هستیم که بتوانیم از این بحران خارج شویم.

مدیر درمان سازمان تأمین اجتماعی استان قم ادامه داد: امید داریم که دولت و مجلس بتوانند که رونق اقتصادی را در سطح کشور ایجاد کنند تا کارفرمایان و کارگران بتوانند که حق بیمه‌های خود را پرداخت کنند تا سازمان تأمین اجتماعی هم بتواند که به تعهدات خود عمل کند.

وی افزود: حاکم شدن یک وضعیت رکود در کشور، یک خطر جدی است که برخی از آن به راحتی می‌گذرند، طرح تحول سلامت هم بر دوش سازمان تأمین اجتماعی افتاده است و ما هم در حوزه درمان در سازمان نقص‌های بسیار زیادی داریم که یکی از آن نقص‌ها در حوزه کمیسیون‌های از کارافتادگی است.

علیمحمدی با اشاره به کمیسیون‌های درمانی سازمان تأمین اجتماعی گفت: باید این کمیسیون‌ها یک قاعده اساسی داشته باشد و نباید در این کمیسیون‌ها تنها به یک کتاب اکتفا شود. به عنوان مثال شخصی که تشنج داشته در کمیسیون پزشکی از کار افتاده شناخته نشده، ولی به همین شخص هم تائید پزشکی برای کار داده نشده است و من عزمی را برای تغییر در خصوص کمیسیون‌های پزشکی نمی‌بینم.

مدیر درمان سازمان تأمین اجتماعی استان ادامه داد: باید به مدیران کل این سازمان در سطح استان‌ها اختیار داده شود تا آن‌ها بتوانند رونق کسب و کار را در سطح استان‌ها ایجاد کنند و ما هم اکنون در سطح کشور با مشکلات فراوانی در این خصوص مواجه هستیم. سازمان تأمین اجتماعی در سراشیبی افتاده و باید حرکتی صورت بگیرد تا این سازمان از مشکلات اقتصادی نجات پیدا کند.

وی افزود: اگر سازمان تأمین اجتماعی همین‌گونه حرکت کند، در طی چهار پنج سال آینده به بحران‌های جدی می‌رسد. متاسفانه دولت هم بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌کند. ما نیاز به هم فکری شما مدیران تشکل‌های کارگری داریم تا بتوانیم در سازمان تأمین اجتماعی از بحران‌های اقتصادی عبور کنیم.

علیمحمدی با اشاره به وضعیت کنونی سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: این سازمان با وجود وضعیت کنونی کشور توانسته است که خودش را از بحران اقتصادی در امان نگه دارد و پرداخت مستمری بازنشستگان از سوی این سازمان به صورت مرتب صورت گرفته است. سازمان تأمین اجتماعی قدم‌های خوبی را در بخش درمان در استان قم برداشته است.

مدیر درمان سازمان تأمین اجتماعی استان قم ادامه دارد: ما در بخش درمان غیرمستقیم در سطح استان قم واحدهای خوبی را داریم که در سطح کشور نمونه هستند و سال گذشته بیش از 200 میلیارد تومان در این بخش هزینه شد. ما در سطح شهر قم 40 درمانگاه خصوصی داریم و سازمان اجتماعی با بیش از 700 مرکز در سطح شهر قرارداد دارد.

وی افزود: ما سال گذشته در بخش درمان غیرمستقیم در شهر قم 60 هزار بستری داشتیم و بیش از 11 هزار بستری هم در بیمارستان امام رضا(ع) سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفت تا مردم شهر قم برای درمان از این شهر خارج نشوند. همچنین 20 میلیون زائر هم در طول سال گذشته به شهر قم آمدند که خدمات لازم به آن‌ها ارائه شد.

علیمحمدی با اشاره به پرسنل بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی استان قم اظهار کرد: هم اکنون در بخش ارائه درمان مستقیم این سازمان، بیش از 600 نفر مشغول هستند که به صورت جهادی در حال فعالیت هستند و براساس آمارها هرکدام از این پرسنل در طول روز بیش از پنج ساعت کار مستمر را انجام می‌دهد، همچنین 50 نفر از پرسنل بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی استان قم، در طول سال 6 میلیون سند درمانی را بررسی می‌کنند.

مدیر درمان سازمان تأمین اجتماعی استان قم ادامه داد: در طول سال 2 میلیون نفر به نهادهای درمانی مستقیم سازمان تأمین اجتماعی در استان قم مراجعه می‌کنند، پرسنل ما تمام تلاش خود را انجام می‌دهد، اما هنوز با مدینه فاضله فاصله داریم. ما باید کار فرهنگی کنیم تا بتوانیم آن چیزی را که رضای خدا در آن هست، را انجام بدهیم.