به گزارش خبرگزاری برنا از قم، عباس فراهانی روز سه شنبه در گفت و گویی افزود: هزینه اجرای این طرح از محل اعتبارات سفر رهبر معظم انقلاب به قم تامین شده است.

وی گفت: با توجه به وضعیت ترافیکی محور قم - جعفریه - آوه و به منظور افزایش ضریب ایمنی و تسهیل آمد و شد، طرح توسعه این محور از مدت ها قبل در دستور کار قرار گرفت که طی سال گذشته طرح چهار خطه شدن قطعه یک آن به طول 10 کیلومتر، مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی به اجرای طرح توسعه در دیگر قطعه های محور قم - جعفریه - آوه اشاره کرد و افزود: عملیات اجرایی دو، از سال گذشته آغاز شد و در حال حاضر از پیشرفت فیزیکی 80 درصدی برخوردار است.

فراهانی، طول قطعه دو را 8 کیلومتر عنوان کرد و گفت: از نیمه تیرماه سال جاری نیز عملیات اجرایی طرح توسعه این محور در قطعه سه به طول 7 کیلومتر آغاز شده است که امیدواریم این طرح طی مدت یک سال تکمیل و به بهره برداری برسد.