به گزارش خبرگزاری برنا از قم؛ محمد مصباحی از برگزاری دوره پایه داوطلبی ویژه دانشجویان منتخب دانشگاه ها خبر داد، و اظهار کرد: در این دوره که بیش از ۳۵ نفر از دانشجویان حضور داشتند ضمن آشنایی با نهضت صلیب سرخ و هلال احمر، خدمات داوطلبانه، حقوق بین الملل و کارگروهی ،با انواع فعالیتهای مختلف در کانون های دانشجویی آشنا شدند.

بر اساس این گزارش، در این کارگاه اعضای کانون دانشجویی هلال احمر از سراسر دانشگاهها حضور داشتند، که با نهضت جهانی صلیب سرخ و هلال احمر  ویژه گی های یک داوطلب و اهداف و ساختار جمعیت هلال احمر  و خدمات داوطلبانه، و حقوق بین المل و کارگروهی آشنا شدند.

گفتنی است، در ادامه این کارگاه ها دانشجویان با کمیته های دانشجویی (تحقیق پژوهش، جذب سازماندهی، امدادی، بشردوستانه و عام المنفعه ،فرهنگی علمی و مذهبی) آشنا شدند و تا در صورت تمایل در کمیته ها ثبت نام نمایند