به گزارش خبرگزاری برنا از قم، حسن صبوری با اعلام این خبر اعلام کرد: 2 طرح کنار گذر غربی قم و قم ـ سلفچگان از حدود تقاطع کیلومتر 20 آزاد راه قم - تهران از سمت شمال غرب منشعب و از روی بزرگراه قم ـ سلفچگان عبور کرده و به کیلومتر 15 آزاد راه قم ـ کاشان به طول 75 کیلومتر ختم می شود؛ هم چنین طرح تبدیل بزرگراه قم ـ سلفچگان به آزاد راه، از تقاطع امامزاده جمال تا محدوده تقاطع آزاد راه ساوه ـ سلفچگان به طول حدود 35 کیلومتر عملیاتی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر طرح های مذکور در مرحله مطالعات توجیه نهایی و تفصیلی، مهندسی و کنترل کیفی و خدمات جنبی مطالعات براساس استانداردها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و الزام های فنی است.

وی اظهار کرد: در مجموع طول این آزادراه ها حدود 110 کیلومتر و شامل سه خط رفت و برگشت (د وباند عبوری) و سایر ابنیه فنی مانند پل های بزرگ و تاسیسات جانبی و غیره خواهد بود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم عنوان کرد: ایجاد تاسیسات جانبی شامل مجتمع های خدماتی ـ رفاهی بین راهی از قبیل پمپ بنزین، تعمیرگاه، رستوران، متل، عوارضی، پارکینگ های رفاهی و غیره در حاشیه آن و مطابق با قوانین و مقررات مربوطه، به موازات ساخت و احداث این آزادراه ها ایجاد می شود.

وی با اعلام این که قبل از اجرای هر بخش ابتدا نسبت به تملک اراضی و آزادسازی مسیر اقدام خواهد شد، گفت: طرح احداث آزاد راه در چند مرحله و بازه زمانی به بهره برداری می رسد.

صبوری گفت: طبق پیش بینی های اولیه 17.5 سال شمسی مشتمل بر 30 ماه دوره مطالعه، ساخت، احداث و 15 سال دوره بهره برداری از این آزاده راه ها می باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم در پایان اظهار امیدواری کرد: با ساخت این آزادراه ها شاهد کاهش چشمگیر بار ترافیکی، میزان سوانح رانندگی، آلودگی هوا و غیره در اطراف شهر قم به خصوص کمربندی امام علی(ع) و افزایش حلقه ارتباطی استان قم با سایر استان ها خواهیم بود.