به گزارش خبرگزا1ری برنا از قم، آیت‌الله حسین نوری همدانی در دیدار با دو تن از مبلغان دینی مذهب تشیع ساکن داغستان که در دفتر این مرجع تقلید انجام شد، با بیان اینکه همگان باید نسبت به ترویج معارف اهل بیت(ع) اهتمام جدی داشته باشند، اظهار کرد: خداوند متعال برای افرادی که در این مسیر گام بر می‌دارند پاداش والایی را در نظر می‌گیرد.

وی اضافه کرد: شیعیان در کشورهایی که قدرت حکومت را در اختیار ندارند مستضعف هستند هر چند حق دارند به تبلیغ فرهنگ خود اقدام کنند اما باید مراقب باشند که به صورتی رفتار کنند که حکومت از عملکرد آنها عصبانی نشود.

این مرجع تقلید با تاکید بر اینکه مکتب امام حسین(ع) هیهات منالذله است، تصریح کرد: در این مکتب مبارزه با افراد استبدادگر مطرح است به همین علت عاشورا و فرهنگ اهل بیت(ع) به معنای واقعی توسط حکومت‌های غیر شیعی قابل پذیرش نیست و شیعیان حاضر در کشورهای با حاکمیت غیر شیعی باید مراقب باشند که مشکلی برای خود ایجاد نکنند.

وی خاطرنشان کرد: حروف اصلی اسلام که تهجی است توسط دشمن کنار گذاشته شده و این امر فاصله‌ای میان مسلمانان و منابع دینی اسلام ایجاد کرده است.