به گزارش خبرگزاری برنا از قم، منصور فرزانه گفت: از مجموع اماکن مورد ارزیابی که بر مبنای لیست های دریافت شده از نهاد های ذیربط انجام شد تعداد 14 مورد تعطیل ، 58 مورد فاقد وسیله و 161 مورد دارای وسایل بازی بوده اند. 

وی افزود : تعداد 20 مورد از اماکنی که دارای وسایل بازی مشمول مقررات استاندارد اجباری بودند حاضر به همکاری در این خصوص نشدند و در نهایت 141 مکان مورد بازرسی و ارزیابی نهایی قرار گرفته است. 

مدیرکل استاندارد قم اضافه کرد: تعداد 502 وسیله بازی در طول اجرای این طرح مورد بازرسی قرار گرفت که متاسفانه اکثر وسایل بازرسی مورد ارزیابی فاقد استانداردهای لازم بوده و مورد تایید این اداره کل نمی باشد. 

وی خاطرنشان کرد: گزارش فنی این بازرسی ها به نهادها و سازمان های مرتبط ارسال شده و در خصوص خطرات عدم استاندارد سازی وسایل بازی مهدهای کودک و پیش دبستانی ها و مهدهای قرآنی هشدارهای لازم داده شده است. 

مدیرکل استاندارد قم با اشاره به این که در حال حاضر بازرسی از مراکز عرضه تجهیزات بازی تاب و سرسره در دستور کار این اداره کل بوده و با جدیت ادامه دارد، ابراز امیدواری کرد: با اقدام هایی که در راستای استانداردسازی تجهیزات بازی مستقر در مهدهای کودک، مهدهای قرآنی و پیش دبستانی های استان انجام می شود و اهتمام ویژه به موضوع سلامت و ایمنی عمومی جامعه، اعتماد والدین بیش از پیش به مراکز مرتبط با فرزندان ایشان تقویت شود.