به گزارش خبرگزاری برنا از قم، علیرضا قاری‌قرآن با اشاره به روند پیگیری آغاز حفاری خط B مترو قم اظهار کرد: شهرداری در حال انجام مراحل اداری و گرفتن مجوز ماده ۶۹ با هماهنگی منابع طبیعی است تا شرایط محل دپوی خط B متروی قم روشن شود.

سرپرست سازمان قطار شهری قم با بیان اینکه دمونتاژ دستگاه حفار مکانیزه در میدان ولیعصر(عج) در حال انجام است، افزود: پس از خارج کردن دستگاه حفاری مترو از میدان ولی‌عصر(عج)، دستگاه به محل دپو منتقل می‌شود که این کار خود به دو تا سه ماه زمان نیاز دارد.

قاری قرآن با تاکید بر اینکه مطالعات خط B متروی قم در حال انجام است، گفت: پس از مشخص شدن پروفیل مسیر، مقدمات اجرای شفت آغاز می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه تمام تلاش ما بر این است که در سال ۹۶ حفاری خط B متروی قم آغاز شود، افزود: این پروژه همچنین به انتخاب پیمانکار و تکمیل مطالعات هم نیاز دارد که مقدمات آن در حال انجام است.

سرپرست سازمان قطار شهری قم یکی از مشکلات اجرای خط دوم مترو قم را تداخل مسیر آن با منوریل در شورای عالی ترافیک عنوان کرد و گفت: از آنجا که خط B متروی قم برای گرفتن فاینانس نیاز به مصوبه شورای اقتصاد و به تبع آن مصوبه شورای ترافیک دارد، این موضوع برای خط دوم مترو مشکل‌ساز شده بود اما این مشکل با کار کارشناسی و توضیحاتی که مدیران استان در جلسه‌ها مطرح کردند، حل شد.

قاری قرآن با اشاره به اینکه تثبیت مصوبه خط B متروی قم و توقف منوریل تا میدان شهید مطهری در کمیته فنی شورای عالی ترافیک کشور انجام شده است، گفت: مطابق این مصوبه جدید شورای‌عالی ترافیک خط B متروی قم که به دلیل وجود منوریل دچار خدشه شده بود، در محور قبل ادامه پیدا خواهد کرد و منوریل در میدان مطهری متوقف می‌شود.