به گزارش خبرگزاری برنا از قم، علیرضا قاری قرآن با اشاره به وضعیت تامین واگن‌های خط A مترو قم، اظهار کرد: در حال حاضر پیگیر تکمیل اقدامات لازم در خصوص تامین خط اعتباری فاینانس از کشور روسیه برای واگن‌های خط A مترو قم هستیم و شرایط در حال حاضر تا بخش زیادی پیش رفته است.

وی با اشاره به سیکل و روند تحقق خط اعتباری بین ایران و کشور روسیه، بیان کرد: در روند شکل گیری خط اعتباری از دو طرف روسی و بانک عامل در کشور باید پیگیری‌های لازم صورت گیرد که در حال حاضر بخش عمده اقدامات در کشور روسیه تکمیل شده است.

قاری قرآن اظهار کرد: در تامین خط اعتباری واگن‌های خط A مترو دو مسیر دنبال می‌شود یکی مشارکت با روسیه است که بخش عمده آن تکمیل شده و ارتباطات بانکی باقی مانده که در مسیر تهاتر بانک ایرانی و روسی هستیم.

وی با بیان اینکه بخشی از مسائل مالی بین طرفین ایرانی و روسی باقی مانده است، خاطرنشان کرد: به محض تکمیل این اقدامات توافقات لازم برای تولید و ارسال واگن‌ها به داخل کشور انجام خواهد شد.

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهردار قم تصریح کرد: البته توافقی برای خرید سه رام قطار و ارسال آن به کشور صورت گرفته که در زمان تکمیل عملیات عمرانی خط اول ارسال خواهد شد.