به گزارش خبرگزاری برنا از قم، آیت الله سیدمحمدعلی علوی گرگانی امروز در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی استان قم، گفت: باید با علمای دین مشورت کرد و از آن‌ها دستوراتی را گرفت واجرا کرد، این‌ها برای ما نعمت است که می‌توانیم از علمای دین استفاده کنیم.

این مرجع تقلید با اشاره به آیاتی از قرآن کریم در رابطه با انتظارات خداوند از انسان‌ها ادامه داد: خداوند دو انتظار از ما دارد که جامعه اجتماعی هم به آن‌ها احتیاج دارد، یک مورد که به خود شخص ارتباط دارد تقوا و دیگری برخورد درست با دیگران است.

وی با اشاره به اینکه در گذشته می‌خواستند روحانیت را از جامعه حذف کنند ادامه داد: ما نمی‌توانیم کارها را بدون در نظر گرفتن خداوند انجام دهیم واگر می‌خواهیم خداوند در کارها به ما کمک کند باید این موضوع را در نظر گرفت.

آیت الله علوی گرگانی با اشاره به اهمیت ارتباط با علما اظهار کرد: حذف روحانیت و علما از جامعه یعنی حذف دین چون جامعه به راهنما احتیاج دارد و علما نمایندگان ائمه هستند.

این مرجع تقلید در ادامه بحث خواسته‌های خداوند از مردم گفت: باید با دیگران برخورد درست و خوبی داشته باشیم و با هرکس به اندازه خودش برخورد کنیم و نه افراط و نه تفریط داشته باشیم؛ یعنی در کارهای خود اعتدال را رعایت کنیم.

آیت الله علوی گرگانی با بیان آیاتی از قرآن کریم اظهار کرد: نباید بدون رضای خدا کاری را انجام دهیم و توصیه من به شما این است که قبل انجام کارها بیندیشید که رضای خدا درآن وجود دارد یا خیر که اگر رضای خدا در آن بود آن را انجام دهید.