به گزارش خبرگزاری برنا از قم، سید مهدی صادقی استاندار قم در دیدار معاون ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه عموم مردم نسبت به پرداخت مالیات در راستای رشد و توسعه کشور مثبت دارند اظهار داشت: افزایش میل و رغبت عمومی برای مشارکت در پرداخت مالیات نتیجه مدیریت باتجربه و کاراست.

وی با بیان اینکه تغییر مدیریت در اداره کل امور مالیاتی قم طی دو سال اخیر افزایش رضایتمندی مودیان را بهمراه داشته است افزود:‌ این رضایتمندی که موجب جذب بیشتر منابع نیز شده است، ثمره همراهی این اداره کل با مودیان می باشد.

استاندار قم ادامه داد: اصل مالیات نباید نادیده گرفته شود؛ ولی معافیت ها و ارائه تسهیلات به افراد خوش حساب از جمله اصولی است که خوش حسابی مودیان را به دنبال خواهد داشت.

صادقی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی از اولویت های دولت است بیان داشت: دولت به تنهایی توان مهار بار اقتصاد کشور را ندارد و معتقدیم باید از بازوی بخش خصوصی کمک گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد:‌ ریسک پذیری مدیران یکی از اصول توسعه و پیشرفت است و این مسئله با همراهی دستگاه های نظارتی محقق خواهد شد.