به گزارش خبرگزاری برنا از قم، حمیدرضا عابدی خرسند اظهار کرد: یک چاه در ورودی ایستگاه مترو میدان شهید مطهری در حال حفاری بود که متأسفانه چاه ریزش می کند.

وی همچنین ادامه داد: با حضور به موقع نیروهای امدادی مقنی فعال در حفر چاه سالم از زیر آوار بیرون کشیده شد و این حادثه تلفاتی نداشت.

مدیرکل روابط عمومی شهرداری قم همچنین اضافه کرد:ریزش چاه ارتباطی با ایستگاه متروی قم هم ندارد.