به گزارش خبرگزاری برنا از قم، ابوالفضل جمالی گفت: از مجموع یک هزار و 470 حواله صادره جهت دریافت یک حلقه لاستیک، تعداد یک هزار و 220 حلقه توسط مالکان ناوگان جذب و خریداری شده است.

وی درخصوص نوع لاستیک های توزیعی اظهار داشت: لاستیک های تخصیصی که توسط وزرات صنعت، معدن و تجارت تهیه و در شبکه توزیع قرار داده می شود از 2 نوع خارجی و ایرانی است که نوع خارجی آن به بهای ارز دولتی و لاستیک های ایرانی نیز براساس نرخ مصوب در اختیار مالکان ناوگان جاده ای قرار می گیرد.

وی به شرایط و روند صدور حواله دریافت لاستیک ها اشاره کرد و گفت: متناسب با تعداد لاستیک های تخصیصی به استان، انجمن صنفی رانندگان، نسبت به صدور حواله دریافت لاستیک (هر دستگاه ناوگان، 2 حلقه) جهت آن دسته از مالکانی که شرایط مندرج در آیین نامه را احراز نموده باشند اقدام می نمایند.

جمالی، شرایط دریافت حواله را شامل دارا بودن کارت هوشمند، پلاک استانی و پیمایش مکفی ناوگان دانست و افزود: از نکات برجسته جهت توزیع عادلانه لاستیک ها، اولویت بندی بر اساس پیمایش ناوگان است.

وی درخصوص رفع پاره ای از مشکلات بوجود آمده در راستای صدور حواله های لاستیک نیز گفت: آن دسته از مالکان ناوگان که ساکن قم بوده اما خودروی آنها دارای پلاک غیر استانی می باشد می توانند با ارائه بارنامه های صادره از استان قم(درصورت احراز دیگر شرایط مشروح) به این اداره کل مراجعه کرده تا پس از بررسی مدارک به انجمن صنفی رانندگان معرفی شوند.