به گزارش خبرگزاری برنا از قم،  بهزاد رادمنش در شورای تنظیم بازار که در استانداری قم برگزار شد، بیان کرد: بر اساس دستور العمل، مقادیری برنج و روغن برای استان درنظر گرفته شده و مقرر شد بخش های مختلف بر اساس نیازها جهت دریافت برنج و روغن درخواست دهند.

وی گفت: فردی برای توزیع روغن در ایام محرم روغن در نظر گرفته شده بود که این فرد ادعا دارد که ۱۲۰ تن روغن را آورده اما برای حواله این بخش نیاورده است.

مدیر کل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان قم عنوان کرد: تاکنون ۱۲۰ تن روغن معرفی شده است اما هنوز اطلاعی برای اینکه آیا وارد قم شده یا نشده در دست نیست.

مشخص شود ۱۲۰ تن روغن به کجا رفته است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار قم نیز در این رابطه اظهار کرد: باید رسیدگی لازم برای بررسی حواله انجام گیرد تا مشخص شود که ۱۲۰ تن روغن به کجا رفته است.

مهرداد غضنفری بیان کرد: باید اداره غله ردیابی به ردیابی فردی که برای توزیع روغن در نظر گرفته شده و اینکه چه اقداماتی انجام داده است بپردازد.

وی گفت: برای ورود ۳۲۳ تن روغن و ۳۲۳ تن برنج نامه زده شده بود که باید پیگیری لازم برای توزیع آن در استان انجام گیرد.

فرماندار قم نیز بیان کرد: صنوف مختلف از جمله سوهانی‌ها برای نیازهای روغن خود به فروشگاه‌های زنجیره‌ای مراجعه می‌کنند و از نیازهای مردم بر می‌دارند که این مسئله موجب احساس کمبود در استان شده است.

رضا سیار گفت: یک نفر از سازمان صنعت، معدن و تجارت و یک نفر از اداره غله هماهنگ باشند و رسیدگی کنند که این سهمیه روغن اختصاص داده شده به قم وارد استان شود.