به گزارش خبرگزاری برنا از قم، ابوالفضل جمالی اظهار داشت: ازاین تعداد ، 595 دستگاه با ظرفیت کامل و 446 دستگاه به صورت یکسرخالی ، جهت بازگشت زائران اربعین اختصاص یافت.

وی ادامه داد: 990 دستگاه از خودروهای اعزامی به نواحی مرزی عراق به ناوگان اتوبوسرانی جاده ای و140 دستگاه مینی بوس رانی اختصاص داشته است.

جمالی تعداد ناوگان اعزامی به مرزمهران را 715 دستگاه برآورد کرد و افزود: مرزشلمچه با حجم اعزامی290 دستگاه و مرز چزابه با حجم اعزامی 13 دستگاه ، دارای رتبه های دوم وسوم میزان ناوگان جاده ای اعزامی به مناطق مرزی بوده اند.

وی تعداد اتوبوس های اعزامی از قم به مرزهای بین المللی ( نجف ، کربلا ) را 17 دستگاه عنوان کرد و توضیح داد: اجرای طرح ساماندهی سفرهای اربعین از نخستین روز آبانماه سالجاری آغاز و تاپایان سیزدهمین روز ازهمین ماه به طول انجامیده است.

مسئول راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم درادامه ضمن تقدیر ازتمامی خادمان عرصه جاده که درراستای تامین ایمنی سفرها ی اربعین مشتاقانه به انجام وظیفه پرداخته اند ، گفت: این اداره کل طی ایام سفرهای اربعین ضمن تجهیز هفت راهدارخانه و استقرار اکیپهای ثابت و سیار راهداری ، به ارائه خدمات موضوعه و تامین ایمنی سفرهای اربعین اقدام نموده است.