به گزارش خبرگزاری برنا از قم، اگر در شهر قم اسم منوریل را جایی مطرح کنید، حتما طرف سری تکان داده و یاد ستون های بدقواره ای می افتد که هیچ وقت نه زیبایی برای شهر داشته نه کارآیی.

در ابتدا با شعارهایی همچون عظیم ترین پروژه شهری به میدان آمد اما در این روزها از آن به عنوان آیینه دق یاد می کنند که همیشه جلوی مردم است و هیچ اثری برای شهر ندارد.

حسین اسلامی سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به طرح متمم بودجه مونوریل قم اظهار کرد: این طرح به کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر قم ارسال شده است و شاهد برگزاری جلسه مفصلی در خصوص این طرح در این کمیسیون بودیم.

وی ادامه داد: سازمان قطار شهری شهر قم در گذشته قراردادی برای احداث منوریل قم با کنسرسیوم کیسون مپنا امضا کرد، اکنون توسط شهرداری قم لایحه متممی برای تکمیل 4.7 کیلومتر این طرح برای بررسی به شورای اسلامی شهر ارسال شده است، در حالی که تصویب این متمم ارتباطی به شهرداری یا شورا ندارد و خود سازمان قطار شهری باید در این خصوص تصمیم بگیرد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر قم افزود: شورا اعتقادی به هزینه حتی یک ریال دیگر در طرح مونوریل قم ندارد و با تغییر جایگاه‌های تبادل سفرهای مرتبط در شهر قم، اکنون تکمیل منوریل قم دارای توجیه نیست.

اسلامی تخصیص بودجه در طرح‌های سازمان قطار شهری قم توسط شهرداری را براساس قانون دانست و تصریح کرد: شهرداری نباید طرف قرارداد برای تکمیل طرح منوریل قم باشد تا این نهاد دیگر عهده دار پرداخت خسارت‌های احتمالی در این طرح به پیمانکاران نشود.

وی خاطرنشان کرد: شورای اسلامی شهر قم با توافق با پیمانکاران برای ختم پروژه منوریل موافق است و حاضر به تخصیص اعتبارات در این خصوص است.

*احتمال ختم قرارداد پروژه منوریل قم در صورت عدم تخصیص بودجه

علیرضا قاری قرآن معاون فنی و عمرانی شهرداری قم نیز با اشاره به وضعیت مونوریل قم اظهار کرد: در صورت عدم تخصیص بودجه توسط شورا و شهرداری برای این طرح در عمل، ختم قرارداد منوریل عملی می‌شود.

وی ادامه داد: سازمان قطار شهری قم کاری برای متمم طرح مونوریل نمی‌تواند انجام بدهد چون دیگر وکالتی در این زمینه از دولت یا شهرداری ندارد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم افزود: نظر اعضای شورای اسلامی شهر قم عدم تکمیل پروژه منوریل قم است، ختم پروژه عوارض مالی برای شهرداری دارد، دولت و شهرداری 200 میلیارد تومان برای پروژه منوریل قم هزینه کردند.

سید مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم هم می گوید: با وجود این که امضای قرارداد طرح‌هایی همچون مونوریل توسط سازمان قطار شهری صورت گرفت، در نهایت بودجه این طرح‌ها در شورای اسلامی شهر تصویب شد و تخصیص بودجه هم توسط شهرداری صورت گرفت.

*شورای شهر قم اعتباری برای تکمیل منوریل اختصاص نمی‌دهد

عبدالله جلالی رئیس شورای اسلامی شهر قم هم تکلیف همه را مشخص کرد و گفت: نظر شورای اسلامی شهر قم این است که اعتقادی برای اختصاص اعتبار برای منوریل ندارد، این پروژه بدون توجیه اقتصادی است و توانایی جذب مسافر ندارد، افسوس می‌خوریم که چرا سرنوشت پروژه منوریل به اینجا رسیده است، دولت به دنبال اختصاص اعتبار برای تکمیل آن نیست با وجود این که در این زمینه تکلیف دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر قم افزود: پروژه منوریل قم در شورای اسلامی این شهر به تصویب نرسید به همین دلیل توجیهی برای بررسی متمم قرارداد این پروژه در شورا وجود ندارد.