به گزارش خبرگزاری برنا از قم؛ در این مانور، بخش های متنوعی همچون، مانور پناهگیری و تخلیه اضطراری با مشارکت تمام دانشجویان این دانشگاه اجرایی شد و در ادامه بیش از ۱۱۴ نفر از دانشجویان در قالب ۲۹ تیم اقدام به اجرای مانور اسکان اضطرای و امداد و کمک های اولیه، حمل مصدوم، اطفای حریق، راپل و نجات مصدوم می کنند.

همچنین تیم های آواربرداری اقدام به نجات مصدومان فرضی در آوار کرد و تیم حمایت های روانی در قالب تیم سحر، احیای روحی حادثه دیدگان فرضی در این مانور را به عهده داشت.

بر اساس این گزارش، در حاشیه این مانور امدادی طرح حیات دوباره با شعار اهدای عضو اهدای زندگی اجرا شد و بخش مشاوره و تست اولیه (HIV) نیز با حضور کارشناسان فعال بود.