به گزارش خبرگزاری برنا از قم، ایشان در درس خارج اصول خود در مسجد اعظم قم، گفت: «تبعیض» بین زن و مرد با «تفاوت» بین آنها متقاوت است، چراکه تبعیض در اسلام محکوم است ولی تفاوت بین مرد و زن محکوم نیست.

وی با بیان اینکه باید در مقابل امر خدا تابع بود گفت: باید حوزه علمیه در برابر وحی، تسلیم باشد؛ چراکه وحی خطا پذیر نیست ولی عقل ما خطا پذیر است.

آیت الله سبحانی با تاکید بر اینکه انسان در درک واقعیت ضعیف است و این خداست که غنی است و مسائل ما را بهتر درک می کند افزود: برخی تفاوت ها در احکام پیرامون زن و مرد مانند تفاوت در ارث در اسلام وجود دارد که این تبعیض نیست بلکه تفاوت است و دلیل آن نیز تفاوت مسئولیت بین زن و مرد می باشد.

این مرجع تقلید با اشاره به وجود خطا در برخی نوشته ها و کلام ها گفت: ما با فتوای عقلانی مخالف نیستیم ولی فتوای وحیانی نشات گرفته از آموزه های الهی مقدم بر فتوای عقلانی است.

آیت الله سبحانی با تاکید بر اینکه فتوای عقلی به معنای مصلحت اندیشی نیست تصریح کرد: بعد از پیامبر(ص) مصلحت اندیشی آغاز و مصلحت بر استدلال عقلی مقدم شمرده شد و در این مسیر برخی حقوق و احکام حذف گردید.

وی با تاکید بر اینکه استدلال عقلی به معنای مقدم شمردن استدلال منطقی و اندیشه عمیق بر مصلحت اندیشی است افزود: باید در مسائل مربوط به زن و مرد به تفاوت بنای این دو توجه شود.