به گزارش خبرگزاری برنا از قم، بهرام سرمست در جلسه شورای معاونان استانداری قم بیان کرد: برنامه دستگاه های دولتی در سه بخش کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت باید مشخص شود.

وی گفت: برنامه هایی که از سوی مدیران دستگاه های اجرایی به استانداری قم ارائه می شود باید زمانبندی مشخصی داشته باشد.

سرمست با تاکید بر پاسخگویی مدیران نسبت به عملکرد خود افزود: معتقد به تفویض اختیارات به مدیران هستم بطوری که مدیران نسبت به تکالیفی که برعهده آنها گذاشته می شود مسئول بوده و گزارش آن را ارائه دهند.

وی همچنین با بیان اینکه اخلاق مداری باید محور اصلی فعالیت مدیران دولتی باشد گفت: برنامه محوری، تحول آفرینی و نوآوری مولفه هایی است که از مدیران انتظار داریم.

استاندار قم، بازدید سرزده از دستگاه های دولتی را از برنامه های خود عنوان و خاطرنشان کرد: هدف از این بازدیدها اصلاح روش ها و بهبود در ارائه خدمات به مردم و افزایش رضایتمندی عمومی خواهد بود.

در این جلسه اعضای شورای معاونان استانداری قم گزارشی از فعالیت های حوزه کاری خود ارائه دادند.