به گزارش خبرگزاری برنا از قم، عزت الله براتی ضمن تبریک به مناسبت روز پرستار گفت: یک هزار و 840 پرستار در بخش های مختلف 6 مرکز آموزشی درمانی تابع دانشگاه علوم پزشکی مشغول فعالیت هستند.

وی اضافه کرد: با توجه به این که هزار و 740 تخت بستری و ستاره دار در بیمارستان های دولتی قم وجود دارد، نسبت نیرو به تخت در قم 1.1 است.

مدیر دفتر پرستاری‌ مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم ادامه داد: میانگین کشوری نسبت نیرو به تخت بیمارستانی بین 0.9 تا یک است و استاندارد کشوری نیز 1.8 است.

براتی تصریح کرد: برای رسیدن به استاندارد نسبت نیرو به تخت در بیمارستان های قم، به حدود 650 پرستار و کمک پرستار دیگر در بیمارستان های دولتی نیاز است.

وی با بیان این که 800 نیروی پرستار در چهار بیمارستان غیردولتی قم خدمات ارائه می دهند، گفت: در مجموع سه هزار پرستار در بیمارستان های دولتی، خصوصی، خیریه و غیربیمارستانی شاغل هستند.

مدیر دفتر پرستاری‌ مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: درحال حاضر پرستاران شاغل در مراکز درمانی کمبود نیرو را با انجام اضافه کاری ها جبران می کنند و امیدواریم در سال آینده، سهمیه مناسبی برای جذب پرستار به قم اختصاص یابد.

وی مشکلات معیشتی را یکی از موضوعات اصلی برای پرستاران عنوان کرد و افزود: صدمات جسمی به ویژه صدمه هایی که به پرستاران خانم وارد می شود از دیگر مشکلاتی است و به دلیل کمبود نیرو، طرح بازنشستگی پیش از موعد پرستاران خانم اجرا نمی شود.

براتی اضافه کرد: کمبود نیروی پرستار آقا، پرداخت نشدن یا با تاخیر زیاد پرداخت شدن پاداش پایان کار بازنشستگان حرفه پرستاری، اجرایی نشدن طرح همسان سازی حقوق پرستاران بازنشسته و شاغل و همچنین جذب نکردن پرستاران در هیات علمی از دیگر مشکلات این قشر است.