به گزارش خبرگزاری برنا از قم، امروز صبح تلفن اورژانس 115 قم در حالی به صدا در آمد که ماموریت نیروهای اورژانس باید در داخل یک اتوبوس در اتوبان قم تهران رقم می خورد.

در این اتوبوس یک مادر باردار حضور داشت که به واسطه درد زایمان مجبور بود با اورژانس 115 تماس گرفته و نیروهای اورژانس با حضور به موقع، زایمان را انجام داده و نوزاد سالم به دنیا آمد.

بنا بر اعلام کارشناسان اورژانس، حال عمومی مادر و کودک مساعد است.

IMG_20190420_125942_864