به گزارش خبرگزاری برنا از قم، ۲ نفر راکب موتور سوار با در دست داشتن یک قداره با ۳ نفر دیگر در حال درگیری شدید ، عربده‌کشی و تخریب شیشه‌های مغازه یکی از کسبه محل بودند که قبل ازحضور ماموران اقدام به فرار کردند.

 ماموران پلیس قم موفق شدند ۷ نفر اراذل و اوباش در این ارتباط را شناسایی و ضمن هماهنگی با مقام قضائی همگی آنان را در یک عملیات غافلگیرانه پلیسی دستگیر کنند.